הזהב של קָחָמַרקָה / יאקוב וסרמן

הזהב של קחמרקה

"הזהב של קחמרקה" היא נובלה המתרחשת במאה ה-16 בפרו על רקע אירועים שארעו בפועל. המספר הוא אחד האבירים בכוח פלישה ספרדי. מול הספרדים ניצבים בני האינקה, ובראשם מנהיגם הנערץ אָטָוואלפָּה. הגנרל העומד בראש הכוח הספרדי מבין כי אין בכוחם של הספרדים המעטים להכניע את המקומיים, והוא בוחר לקחת את מנהיגם בשבי בדרכי עורמה, ובכך לשתק אותם.

וסרמן עומד על ההבדלים שבין שתי התרבויות, ובאמצעות המספר, המתוודע לאורח החיים השיתופי של המקומיים, מערער על תפיסת העליונות האירופאית:

בלבנו עלה אז הספק, אם מדובר בצורה של פראיות או של קידמה, של קיום ברברי וילדותי או של קיום מתקדם ונעלה […] חשוב היה לנו לדעת אם לפנינו עבדים גסים וקהי מחשבה, כלי שרת בידיו של עריץ בעל עוצמה שאין כדוגמתה, או יצורים נשגבים וטהורים מאנשי העולם הנוצרי […] כך הרהרתי באותו הלילה; אחר כך כבר לא היתה דעתי כאז. התהפכתי טרוד על משכבי הדל.

הכיבוש והמאבק בין שני הצדדים הם רק המסגרת שבתוכה מתרחשת העלילה האמיתית, וזו מתרחשת בנפשו של המספר. וסרמן נקט בדרך סיפור מתוחכמת, שבה ההתבוננות פנימה של המספר נובעת למעשה מן האופן בו הוא משתקף לעצמו בעיניו של מנהיג האינקה. הספרדים, שלא הצטיינו ברחמנות יתרה, ביצעו מעשי טבח רבים בנסיון להכניע את אטוואלפה, והמספר, שעד כה תיאר את הארועים מנקודת מבטו המתנשאת של הכובש, הכיר לראשונה בקיומה של נקודת מבט אחרת: אטוואלפה בהה ללא ניע בתבוסת הדמים, והכיר בקדרות הרת גורל בחוסר האונים שלו למנוע אותה. בהמשך, בתיווכו של מתורגמן תככן, אטוואלפה למד על חשיבותו של הזהב בעיני הספרדים תאבי הבצע, ותשוקת השלל והביזה שהמספר שותף לה בכל מאודו נצבעה בגיחוך ובחוסר הגיון כש"תורגמה" למושגיו ולערכיו של מנהיג האינקה.

את שלל הרעיונות שבנובלה ניתן היה בקלות להרחיב לרומן שלם, אבל וסרמן היטיב לזקקם לכלל יצירה מתומצתת, בבחינת מעט המכיל את המרובה.

הנובלה תורגמה בעבר על ידי מרדכי טלמון, וראתה אור ב-1938 בשם "זהב קכמלקה" וב-1967 בשם "הזהב של פרו" בהוצאת תרמיל.

מעניין ומומלץ

Das Gold von Caxamalca – Jakob Wassermann

תשע נשמות

2017 (1928)

תרגום מגרמנית: הראל קין